Wspólność ustawowa małżeńska/ najem lokalu mieszkalnego/ uprawnienie do lokalu socjalnego

Precedensy. Sprawy rodzinne

Tytuł:
Wspólność ustawowa małżeńska/ najem lokalu mieszkalnego/ uprawnienie do lokalu socjalnego
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 24 września 2003r., sygn. III CZP 56/03
Treść:
W sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, w skład którego wchodzi prawo najmu lokalu mieszkalnego, sąd przyznając w wyniku podział to prawo jednemu z byłych małżonków, będących współlokatorami w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego [Dz.U. Nr 71, poz. 773 ze zm.] i nakazując drugiemu wydanie lokalu [art. 624 w zw. z art. 688 i art. 567 § 3 k.p.c.] orzeka o uprawnieniu tego małżonka do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia. Zobowiązany do wydania lokalu jest w takiej sprawie tylko były małżonek, któremu nie przyznano prawa najmu.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 3/2004 poz. 44

Zobacz również: