Wspólność ustawowa małżeńska/ komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw/ majątek odrębny

Precedensy. Sprawy rodzinne

Tytuł:
Wspólność ustawowa małżeńska/ komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw/ majątek odrębny
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 11 września 2003r., sygn. III CZP 52/03
Treść:
Akcje pracownicze nabyte w trybie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych [tekst. Jedn. Dz. U. z 2002r., Nr 171, poz. 1397 ze zm.] przez jednego z małżonków po ustaniu wspólności ustawowej, w wyniku realizacji uprawnienia uzyskanego przed ustaniem wspólności ustawowej, są składnikiem majątku tylko tego małżonka.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 3/2004 poz. 41

Zobacz również: