Fundusz alimentacyjny/ wyjazd za granicę/ kontynuacja nauki

Precedensy. Sprawy rodzinne

Tytuł:
Fundusz alimentacyjny/ wyjazd za granicę/ kontynuacja nauki
Wyrok:
Wyrok SA w w Katowicach z dnia 20 października 2000 r., sygn. III AUa 933/2000
Treść:
Fakt wyjazdu osoby uprawnionej do pobierania świadczenia z funduszu alimentacyjnego za granicę na pobyt dłuższy niż 2 miesiące nie uzasadnia decyzji o wstrzymaniu wypłaty świadczeń, jeżeli osoba uprawniona, nawet pełnoletnia, kontynuowała tam naukę. Pobierane przez ten okres świadczenia z funduszu [alimentacyjnego] nie można uznać za nienależne i podlegające zwrotowi.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: