Pojazdy mechaniczne / odszkodowanie / ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej / koszty ekspertyzy

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Pojazdy mechaniczne / odszkodowanie / ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej / koszty ekspertyzy
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 18 maja 2004r., sygn. III CZP 24/04
Treść:
Odszkodowanie, przysługujące z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, może stosownie do okoliczności sprawy – obejmować także koszty ekspertyzy wykonanej na zlecenie poszkodowanego.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 1/2005