Szkoda komunikacyjna/ odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń/ kierowca a posiadacz pojazdu

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Szkoda komunikacyjna/ odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń/ kierowca a posiadacz pojazdu
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 19 stycznia 2007r., sygn. III CZP 146/06
Treść:
Zakład ubezpieczeń odpowiada z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkodę na osobie wyrządzoną przez kierowcę pojazdu jego posiadaczowi lub współposiadaczowi.
Żródło:
Biuletyn Sadu Najwyższego nr 1/07

Zobacz również: