Postępowanie cywilne /rozpowszechnianie wizerunku / ciężar przeprowadzenia dowodu

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Postępowanie cywilne /rozpowszechnianie wizerunku / ciężar przeprowadzenia dowodu
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 2004-05-20 maja 2004r., sygn. II CK 330/03
Treść:
Ciężar dowodu, że rozpowszechnianie wizerunku nie wykroczyło poza uzyskany zakres zezwolenia i określony cel spoczywa na rozpowszechniającym ten wizerunek.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: