Użyczenie/ umowa na czas nieoznaczony/ koniec użyczenia

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Użyczenie/ umowa na czas nieoznaczony/ koniec użyczenia
Wyrok:
Wyrok SA w Warszawie z dnia 26 lutego 2001r., sygn. I ACa 1007/00
Treść:
Stosownie do art. 715 KC, jeżeli umowa użyczenia została zawarta na czas nie oznaczony, użyczenie kończy się, gdy biorący uczynił z rzeczy użytek odpowiadający umowie albo gdy upłynął czas, w którym mógł ten użytek uczynić.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: