Ubezpieczenia komunikacyjne/ uszkodzenia ciała/ roszczenia współmałżonka

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Ubezpieczenia komunikacyjne/ uszkodzenia ciała/ roszczenia współmałżonka
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 26 lipca 2001r., sygn. II CKN 72/99
Treść:
Małżonek sprawcy szkody może na podstawie § 9 rozporządzenia RM z 29.3.1989 r. w sprawie ustawowych ubezpieczeń komunikacyjnych domagać się od ubezpieczyciela odszkodowania OC w związku z uszkodzeniem ciała w wypadku komunikacyjnym spowodowanym przez tego sprawcę.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: