Poręczenie/ przekroczenie pełnomocnictwa/ nieważność

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Poręczenie/ przekroczenie pełnomocnictwa/ nieważność
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 14 marca 2006 r., sygn. III CZP 7/06
Treść:
Umowa poręczenia, w której poręczyciela reprezentował pełnomocnik, zawarta z przekroczeniem określonej kwotowo granicy umocowania, w razie odmowy jej potwierdzenia, jest w całości nieważna (art. 103 § 1 i 2 k.c.).
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 11/2006, poz. 36

Zobacz również: