Bankowy tytuł egzekucyjny/ połączenie banków/ klauzula wykonalności

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Bankowy tytuł egzekucyjny/ połączenie banków/ klauzula wykonalności
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 22 lutego 2006 r., sygn. III CZP 129/05
Treść:
W razie połączenia banków można nadać bankowemu tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przez bank przejmowany klauzulę wykonalności na rzecz banku przejmującego (art. 788 § 1 k.p.c.).
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 11/2006, poz. 35