Publiczny zakład opieki zdrowotnej/ przekształcenia/ roszczenie o zwrot świadczenia spełnionego

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Publiczny zakład opieki zdrowotnej/ przekształcenia/ roszczenie o zwrot świadczenia spełnionego
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 8 października 2003r., sygn. III CZP 64/03
Treść:
Samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, powstałemu z przekształcenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej prowadzonego w formie jednostki budżetowej Skarbu Państwa, który spełnił świadczenie z tytułu wynagrodzenia pracownika za okres jego pracy w tym zakładzie przed przekształceniem, przysługuje roszczenie do Skarbu Państwa o zwrot spełnionego świadczenia.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 6/2004 poz. 31