Akta stanu cywilnego / nadanie dziecku imienia/ pisownia języka polskiego

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Akta stanu cywilnego / nadanie dziecku imienia/ pisownia języka polskiego
Wyrok:
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 stycznia 1986r., sygn. SA/Wr 880/85
Treść:
Jakkolwiek atrybutem władzy rodzicielskiej jest nadanie dziecku imienia przy spełnieniu przez rodziców obowiązku zgłoszenia urodzenia dziecka, to atrybut ten w odniesieniu do brzmienia imienia dziecka jest ograniczony treścią przepisu art. 36 ust. 1 i 2 Prawa o aktach stanu cywilnego, natomiast w odniesieniu do pisowni, ograniczony zasadami pisowni języka polskiego będącego, stosownie do przepisów dekretu o języku urzędowania rządowych i samorządowych władz administracyjnych, językiem państwowym w jakim sporządzane są w Polsce wszystkie akty wewnętrzne i prowadzone rejestry.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: