Darowizna/ mienie nieruchome gminy/ repatrianci

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Darowizna/ mienie nieruchome gminy/ repatrianci
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 17 lipca 2003r., sygn. III CZP 46/03
Treść:
Nieruchomość stanowiąca własność gminy nie może być przedmiotem darowizny na rzecz repatrianta i jego małżonka na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji [Dz. U. z 2000r., Nr. 106, poz. 1118 ze zm.][…] Wynikająca z art. 353’1 k.c. zasada swobody umów ulega na gruncie u.g.n., w zakresie gospodarowania nieruchomościami przez jednostki samorządu terytorialnego, istotnym ograniczeniom. […] Nieruchomości gminy mogą być przedmiotem darowizny na rzecz osób fizycznych i prawnych, jeżeli służą realizacji celu publicznego. […] Darowizna nieruchomości dokonana przez gminę na inne cele niż publiczny jest niedopuszczalna.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 3/2004 poz. 37

Zobacz również: