Szkoda/ czyn niedozwolony/ przedawnienie roszczenia

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Szkoda/ czyn niedozwolony/ przedawnienie roszczenia
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 17 lutego 2006r., sygn. III CZP 04/05
Treść:
Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym przedawnia się z upływem lat dziesięciu od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę [art. 442 § 1 zdanie drugie k.c.], bez względu na to, kiedy szkoda powstała lub się ujawniła.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 10/2006

Zobacz również: