Wykonanie wyroku/ egzekucja z nieruchomości/ prawo wyboru komornika

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Wykonanie wyroku/ egzekucja z nieruchomości/ prawo wyboru komornika
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 20 maja 2003r., sygn. III CZP 24/03
Treść:
Prawo wyboru komornika, określone w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji [Dz.U. Nr 133, poz. 882 ze zm.] nie ma zastosowania do egzekucji z nieruchomości. […]Egzekucja z nieruchomości należy do komornika sądu, w którego okręgu nieruchomość jest położona. Jeżeli nieruchomość jest położona w okręgu kilku sądów, to – zgodnie z art. 921 § 2 k.p.c. – wybór należy do wierzyciela.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 1/2004