Dobra osobiste/ bramki w supermarketach/ kontrola osób przez ochronę sklepu

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Dobra osobiste/ bramki w supermarketach/ kontrola osób przez ochronę sklepu
Wyrok:
Wyrok SA w Warszawie z dnia 7 grudnia 2005r., sygn. VI ACa 534/05
Treść:
Praktyka i zasady robienia zakupów w tzw. supermarketach na tyle utrwaliły się i rozpowszechniły w społeczeństwie, że w obecnej rzeczywistości nie wzbudza w klientach tego typu placówkach handlowych większej reakcji, a tym bardziej emocji kontrolowanie kupujących przez ochronę sklepu na skutek uruchomienia się sygnału dźwiękowego przy tzw. bramkach usytuowanych przy kasach. Stosunkowo natomiast częste przypadkowe uruchamianie się wyżej wymienionych systemów sprawia, że sprawdzane przez ochronę sklepu osoby nie są utożsamiane ze złodziejami. Skierowanie kupującego do pokoju przeszukań jest częścią powyższej procedury wyjaśniania przyczyn uruchomienia się sygnału dźwiękowego i w obiektywnym odczuciu pozostałych klientów supermarketu nie powinno się kojarzyć ze złapaniem złodzieja.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: