Ubezpieczenia komunikacyjne/ uzasadnione koszty naprawy/ ograniczenie odszkodowania

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Ubezpieczenia komunikacyjne/ uzasadnione koszty naprawy/ ograniczenie odszkodowania
Wyrok:
Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 12 kwietnia 2012 r.; sygn. akt III CZP 80/11
Treść:
Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest na żądanie poszkodowanego do wypłaty, w ramach odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, odszkodowania obejmującego celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu. Jeżeli ubezpieczyciel wykaże, że prowadzi to do wzrostu wartości pojazdu, odszkodowanie może ulec obniżeniu o kwotę odpowiadającą temu wzrostowi.
Żródło:
Strona: http://www.sn.pl

Zobacz również: