Użytkowanie wieczyste/ zawarcie umowy/ termin

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Użytkowanie wieczyste/ zawarcie umowy/ termin
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 16 lutego 2012 r.; sygn. akt III CZP 94/11
Treść:
Zawarcie umowy o przedłużenie użytkowania wieczystego na żądanie zgłoszone w terminie określonym w art. 236 § 2 k.c. może nastąpić także po upływie okresu, na jaki prawo to zostało ustanowione.
Żródło:
Strona: http://www.sn.pl

Zobacz również: