Własność nieruchomości/ ochrona własności/ roszczenia

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Własność nieruchomości/ ochrona własności/ roszczenia
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 8 września 2011 r.; sygn. akt III CZP 43/11
Treść:
Właścicielowi nieruchomości nie przysługuje wobec nieuprawnionego posiadacza służebności przesyłu roszczenie o naprawienie szkody z powodu obniżenia jej wartości, związanego z normalnym korzystaniem z nieruchomości w zakresie odpowiadającym treści takiej służebności (art. 225 w zw. z art. 230 k.c.
Żródło:
Strona: http://www.sn.pl

Zobacz również: