Dobra osobiste/ portal internetowy/ obowiązki administratora

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Dobra osobiste/ portal internetowy/ obowiązki administratora
Wyrok:
Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 2010 r.; sygn. akt I ACa 1202/09
Treść:
Nie można się zgodzić z oceną, że standard zachowania, profesjonalizm, wymaga by administrator na bieżąco filtrował i usuwał wypowiedzi naruszające prawo lub mogące naruszać prawo w obiektywnym przekonaniu, bez uprzedniego o tym fakcie zawiadomienia. Stawianie pozwanemu takich wymogów byłoby sprzeczne z przepisami art. 14 i 15 w zw. z art. 12 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Sąd Apelacyjny stoi na stanowisku, że regulamin portalu nasza-klasa.pl może wiązać wyłącznie członków zarejestrowanych na tym portalu. To oni, rejestrując się podpisują oświadczenie, że zapoznali się z treścią regulaminu i zobowiązują się stosować do jego postanowień. Bezspornie powód nigdy członkiem portalu nie był, a więc brak podstaw, aby regulamin miał do niego zastosowanie. Skoro tak, każda forma zawiadomienia pozwanego przez powoda o naruszeniu jego dóbr powinna być uznana za dopuszczalną.
Żródło:
Orzecznictwo Apelacji Wrocławskiej; Biuletyn Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu; Rok MMX Nr 2 (14)

Zobacz również: