Księgi wieczyste/ domniemanie zgodności wpisu ze stanem prawnym/ skutki wpisu