Poręczenie majątkowe/ waga przestępstwa/ suma poręczenia

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Poręczenie majątkowe/ waga przestępstwa/ suma poręczenia
Wyrok:
Postanowienie SA w Krakowie z dnia 25 listopada 2008 r., sygn. II AKz 598/08
Treść:
Suma poręczenia powinna pozostawać w odpowiedniej relacji nie tylko do wagi przestępstwa, za które stosuje się poręczenie, ale i do kondycji finansowej oskarżonego, bo to wysokość tej sumy ma go odstraszać od działań destabilizujących postępowanie. Wątpliwe jest, czy kwota 100 tys. zł jest wystarczająco wysoka, by oskarżony nie ryzykował jej utraty i nie podejmował bezprawnych działań zmierzających do zakłócenia toku procesu, gdy jego miesięczne dochody wynosiły około 80 tys. zł, a oskarżono go o wyrządzenie szkody wartej kilkanaście milionów złotych.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 6/2009, poz. 52

Zobacz również: