Zasady współżycia społecznego/ Nadużycie prawa/ skutek

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Zasady współżycia społecznego/ Nadużycie prawa/ skutek
Wyrok:
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 września 1987 r., III CRN 265/87
Treść:
Z powołaniem się na zasady współżycia społecznego nie można podważać ani modyfikować wyraźnych dyspozycji przepisów prawnych, które, jak art. 58 § 1 k.c., ze względu na bezpieczeństwo obrotu przewidują sankcję bezwzględnej nieważności dla czynności prawnych sprzecznych z prawem nie przewidując od tego żadnych wyjątków, a więc samodzielnie, w sposób jednoznaczny i wyczerpujący przesądzają o prawach stron.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"