Nieruchomość/ przyszłe przeznaczenie/ droga konieczna

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Nieruchomość/ przyszłe przeznaczenie/ droga konieczna
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 8 maja 2008r., sygn. V CSK 570/2007
Treść:
Wytyczając drogę konieczną, należy brać pod uwagę nie tylko dotychczasowy charakter nieruchomości, która jest pozbawiona dostępu do drogi publicznej, ale również uwzględnić jej przyszłe przeznaczenie.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: