Umowa o dzieło/ umowa o świadczenie usług/ zindywidualizowany rezultat/ staranne działanie

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Umowa o dzieło/ umowa o świadczenie usług/ zindywidualizowany rezultat/ staranne działanie
Wyrok:
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 26 stycznia 2006 r., sygn. III AUa 1700/05

Treść:
1. Istotą umowy o dzieło jest osiągnięcie określonego, zindywidualizowanego rezultatu w postaci materialnej lub niematerialnej. Umowa o świadczenie usług jest zaś umową starannego działania, zatem jej celem jest wykonywanie określonych czynności, które nie muszą zmierzać do osiągnięcia rezultatu.
2. Jednym z kryteriów pozwalających na odróżnienie umowy o dzieło od umowy o świadczenie usług jest możliwość poddania umówionego rezultatu (dzieła) sprawdzianowi na istnienie wad fizycznych.

Żródło:
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, Wyd. BMT Erida Sp. z o.o. z 2008 r. nr 3