Ubezpieczenia/ odpowiedzialność ubezpieczyciela/ rażące niedbalstwo ubezpieczonego/ wybór przewoźnika

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Ubezpieczenia/ odpowiedzialność ubezpieczyciela/ rażące niedbalstwo ubezpieczonego/ wybór przewoźnika
Wyrok:
Wyrok SA w Białymstoku z dnia 28 marca 2006 r., sygn. I ACa 49/06

Treść:
Rażące niedbalstwo wynikające z wyboru przewoźnika zwalnia ubezpieczyciela od odpowiedzialności za utratę ładunku.

Żródło:
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, Wyd. BMT Erida Sp. z o.o. z 2008 r. nr 3

Zobacz również: