Wypowiedzenie umowy/ naruszenie dyscypliny/ ciężar dowodu nadużycia prawa

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Wypowiedzenie umowy/ naruszenie dyscypliny/ ciężar dowodu nadużycia prawa
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 2 lipca 1976r., sygn. I PR 111/76
Treść:
Brak jest podstaw do obciążenia zakładu pracy ciężarem dowodu w kwestii czy istniały przyczyny uzasadniające nie wyciąganie konsekwencji z uchybień dyscyplinarnych, jakich dopuścił się pracownik. Jeżeli bowiem istnieje uzasadniona przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę, a taką jest naruszenie dyscypliny pracy przez pracownika, to jego obciążałby dowód, że wypowiedzenie mimo to było niesłuszne i stanowiło nadużycie prawa w rozumieniu art. 8 kodeksu pracy, w związku z art. 300 tego kodeksu i art. 6 KC.

Żródło:
Wielomodułowy System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwa C.H. Beck

Zobacz również: