Eksmisja z lokalu mieszkalnego / spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu / wykluczenie ze spółdzielni

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Eksmisja z lokalu mieszkalnego / spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu / wykluczenie ze spółdzielni
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 9 lutego 2005r., sygn. III CZP 81/04
Treść:
Sąd orzekający w sprawie o eksmisję z lokalu mieszkalnego nie jest uprawniony – w razie niezaskarżenia uchwały o wykluczeniu członka ze spółdzielni mieszkaniowej – do ustalenia, że nie doszło do wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na skutek niezachowania przesłanek określonych w art. 11 ust. 8 w zw. z art. 11 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie prawa lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego [Dz. U. z 2001r., nr 71, poz. 733 ze zm.]
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 9/2005