Tytuł wykonawczy / hipoteka przymusowa / współwłasność

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Tytuł wykonawczy / hipoteka przymusowa / współwłasność
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 18 marca 2005r., sygn. III CZP 3/05
Treść:
Administracyjny tytuł wykonawczy wystawiony tylko przeciwko podatnikowi nie może być podstawą wpisu hipoteki przymusowej na nieruchomości stanowiącej przedmiot współwłasności łącznej podatnika i jego małżonka.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 9/2005