Termin świadczenia/ odsetki za opóźnienie/ przedawnienie

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Termin świadczenia/ odsetki za opóźnienie/ przedawnienie
Wyrok:
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 2 czerwca 2005 r., sygn. I ACa 1867/04
Treść:
Odsetki za opóźnienie w spełnieniu świadczenia głównego są tak dalece powiązane z tym świadczeniem, że uzasadnione pozostaje twierdzenie o ich akcesoryjności wobec tego świadczenia. W konsekwencji przymiot ten wymusza konieczność przyjęcia, że wraz z przedawnieniem roszczenia głównego przedawniają się roszczenia o świadczenia uboczne, choćby nie upłynął jeszcze termin ich przedawnienia. Przyjęcie takie ma istotną doniosłość procesową, bowiem zakłada, że w razie sporu między stronami w zakresie dochodzenia odsetek, nie może dochodzić do przekreślenia faktu przedawnienia należności głównej.
Żródło:
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, Wyd. BMT Erida Sp. z o.o. z 2006r. nr 1

Zobacz również: