Postępowanie cywilne/ wniosek dowodowy/ przewlekłość postępowania

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Postępowanie cywilne/ wniosek dowodowy/ przewlekłość postępowania
Wyrok:
Wyrok SA w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2006 r., sygn. III AUa 35/06
Treść:
Przedmiotem postępowania dowodowego mogą być jedynie fakty mające istotne znaczenie dla merytorycznej oceny dochodzonego roszczenia, zatem domaganie się przez stronę dopuszczenia dowodów na inne okoliczności, nie może być uwzględnione przez sąd orzekający, gdyż prowadziłoby to do przewlekłości postępowania sądowego.
Żródło:
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, Wyd. BMT Erida Sp. z o.o. z 2007r. nr 4

Zobacz również: