Ubezpieczenia komunikacyjne/ zaniechanie postępowania likwidacyjnego/ zakończenie postępowania karnego

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Ubezpieczenia komunikacyjne/ zaniechanie postępowania likwidacyjnego/ zakończenie postępowania karnego
Wyrok:
Wyrok SN z 2000-01-10 III CKN 1105/99
Treść:
Przepis art. 817 § 2 KC nie upoważnia ubezpieczyciela do zaniechania prowadzenia postępowania likwidacyjnego do czasu prawomocnego zakończenia postępowania karnego dotyczącego wypadku komunikacyjnego, w którym uczestniczył kierowca mający ubezpieczoną odpowiedzialność cywilną.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: