Ubezpieczenia komunikacyjne/ obowiązki ubezpieczyciela/ termin spełnienia świadczenia/

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Ubezpieczenia komunikacyjne/ obowiązki ubezpieczyciela/ termin spełnienia świadczenia/
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 25 października 2002r., sygn. IV CKN 1454/00
Treść:
Zarówno obowiązek ustalenia okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności jak i samej wysokości świadczenia ciąży na ubezpieczycielu. W myśl bowiem przepisu art. 805 § 1 KC przez umowę ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, zaś ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Jeżeli zatem istnieje przeszkoda w spełnieniu oświadczenia w terminie przewidzianym w art. 817 § 1 KC, to tylko przez wzgląd na tę przeszkodę termin świadczenia może ulec przesunięciu. Omawiana przeszkoda nie zwalnia od obowiązku świadczenia, a co za tym idzie, to ubezpieczyciel winien dążyć przy pomocy dostępnych środków do wyjaśnienia okoliczności, które pozwolą mu wywiązać się z zobowiązania.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: