Ubezpieczenia komunikacyjne/ zaniechanie procedury likwidacyjnej/ odpowiedzialność za zwłokę

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Ubezpieczenia komunikacyjne/ zaniechanie procedury likwidacyjnej/ odpowiedzialność za zwłokę
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 17 lipca 2003r., sygn. III CKN 17/01
Treść:
Zaniechanie czynności likwidacyjnych nie usprawiedliwia opóźnienia w spełnienia świadczenia przez ubezpieczyciela wówczas, jeżeli w okolicznościach danego przypadku, prowadzone prawidłowo postępowanie likwidacyjne mogło doprowadzić bez zwłoki do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę. Jeżeli zatem wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości świadczenia było możliwe, w terminie wynikającym z art. 817 §1 KC, to nie spełniając świadczenia w tym terminie, zakład ubezpieczeń popada w zwłokę.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: