Pełnomocnictwo/ reprezentowanie przed organami skarbowymi/ zakres powinności

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Pełnomocnictwo/ reprezentowanie przed organami skarbowymi/ zakres powinności
Wyrok:
Wyrok SA w Warszawie z dnia 8 lipca 2005 r., sygn. VI ACa 222/05
Treść:
Obowiązkiem pełnomocnika podejmującego się reprezentowania podatnika przed organami skarbowymi jest staranne działanie nakierowane na uzyskanie zgodnej z prawem a zarazem najbardziej korzystnej dla mocodawcy decyzji administracyjnej, umiejętne wykorzystanie w tym celu wiedzy prawniczej a w tym instrumentów proceduralnych oraz informowanie mocodawcy o podejmowanych czynnościach, ich skutkach prawnych oraz skutkach ewentualnych zaniechań, w tym zaniechania płacenia podatku po uprawomocnieniu się decyzji o jego wymiarze.
Żródło:
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, Wyd. BMT Eridia Sp. z o.o. z 2007r. nr 3

Zobacz również: