Nieruchomość/ zarządzanie nieruchomością/ licencja zawodowa zarządcy

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Nieruchomość/ zarządzanie nieruchomością/ licencja zawodowa zarządcy
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 17 lipca 2007r., sygn. III CZP 69/07
Treść:
Zawarta po dniu 31 grudnia 2001 r. umowa o zarządzanie nieruchomością - w rozumieniu art. 185 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) - przez osobę nieposiadającą licencji zawodowej zarządcy nieruchomości jest nieważna.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: