Własność nieruchomości/ instalacja urządzeń przesyłowych/ wykup na drodze administracyjnej

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Własność nieruchomości/ instalacja urządzeń przesyłowych/ wykup na drodze administracyjnej
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 9 marca 2007r., sygn. II CSK 457/05
Treść:
Właściciel, który wskutek decyzji administracyjnej i instalacji na terenie nieruchomości urządzeń służących do przesyłania energii cieplnej, elektrycznej lub gazu, został pozbawiony możliwości swobodnego dysponowania swoją własnością ma prawo zwrócić się o wykup nieruchomości na drodze administracyjnej.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: