Zasiedzenie/ służebność gruntowa/ komunalizacja mienia

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Zasiedzenie/ służebność gruntowa/ komunalizacja mienia
Wyrok:
Uchwała SN z dnia z dnia 13 kwietnia 2007r., sygn. III CZP 23/07
Treść:
Jeżeli korzystanie z trwałego i widocznego urządzenia nastąpiło przed dniem 27 maja 1990 r., bieg zasiedzenia służebności gruntowej obciążającej nieruchomość, która do tego dnia była przedmiotem własności państwowej i z tym dniem z mocy prawa stała się mieniem komunalnym, rozpoczyna się dnia 27 maja 1990 r.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: