Nieruchomość/ zasady korzystania z części wspólnych/ umowa ze wspólnotą mieszkaniową

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Nieruchomość/ zasady korzystania z części wspólnych/ umowa ze wspólnotą mieszkaniową
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 19 czerwca 2007r., sygn. III CZP 59/07
Treść:
Określenie zasad korzystania przez właściciela lokalu z części wspólnych budynku w zakresie przekraczającym jego udział w nieruchomości wspólnej może nastąpić w drodze umowy zawartej przez niego ze wspólnotą mieszkaniową.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: