Współwłasność/ zniesienie współwłasności/ zasady współżycia społecznego

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Współwłasność/ zniesienie współwłasności/ zasady współżycia społecznego
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 6 czerwca 2002r., sygn. I CKN 249/00
Treść:
Żądanie działu spadku i zniesienia współwłasności jest ustawowym prawem współwłaścicieli o tak podstawowym charakterze, iż co do zasady nie może być uznane za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, bowiem z samego założenia współwłasność jest nietrwała i każdy ze współwłaścicieli musi liczyć się z możliwością jej zniesienia także w sposób, który może pozbawić go prawa do rzeczy lub je ograniczyć. Dlatego też w zasadzie nie można oddalić wniosku o zniesienie współwłasności z powołaniem się na postanowienia art. 5 k.c.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: