Spadek/ darowizna/ dział spadku

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Spadek/ darowizna/ dział spadku
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 3 marca 2005r., sygn. III CK 28/05
Treść:
Jeżeli spadkobierca otrzymał od spadkodawcy darowiznę, której wartość była wyższa niż wartość schedy spadkowej, nie jest zobowiązany do zwrotu nadwyżki, jednocześnie jednak nie jest w związku z powyższym upoważniony do dochodzenia udziału przy dziale spadku. Do oszacowania darowizny przyjmuje się jej wartość z chwili działu spadku zgodnie z przepisami KC oraz względami sprawiedliwości.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora

Zobacz również: