Dobra osobiste/ osoby prawne/ zakres dopuszczalnej krytyki

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Dobra osobiste/ osoby prawne/ zakres dopuszczalnej krytyki
Wyrok:
Wyrok SA w Warszawie z dnia 27 października 2005r., sygn. VI ACa 123/05
Treść:
Nieuprawniony jest pogląd, jakoby zakres dopuszczalnej krytyki, skierowanej pod adresem osób prawnych był większy niż w przypadku osób fizycznych. Ochrona dóbr osobistych osób prawnych powinna być jak najbardziej zbliżona do ochrony uznanej w odniesieniu do osób fizycznych. Są to prawa bezwzględne niemajątkowe i niezbywalne. Ich ochrona warunkuje prawidłowe funkcjonowanie osoby prawnej i jest jednym z czynników determinujących możliwość stabilnego rozwoju i osiągania zysków.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: