Dobra osobiste/ zniesławienie/ partie polityczne

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Dobra osobiste/ zniesławienie/ partie polityczne
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 21 września 2006r., sygn. I CSK 118/06
Treść:
Członek partii politycznej, wobec której podniesiono zniesławiające zarzuty może skutecznie domagać się ochrony swych dóbr osobistych tylko wtedy, gdy wykaże, że zarzuty te dotyczą także jego osoby.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: