Wypowiedzenie umowy/ szczególne zasady/ obowiązek zwrotu odprawy

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Wypowiedzenie umowy/ szczególne zasady/ obowiązek zwrotu odprawy
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 3 października 2005r., sygn. III PK 82/05
Treść:
Pracownik, który odwołał się od wypowiedzenia umowy o pracę, złożonego na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28.12.1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (jednolity tekst: Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 980 ze zm.), kwestionując istnienie przyczyny wypowiedzenia, powinien liczyć się z obowiązkiem zwrotu odprawy z art. 8 tej ustawy (art. 409 KC w związku z art. 300 KP).
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: