Wypowiedzenie umowy/ rozwiązanie stosunku pracy/ wskazanie przyczyny

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Wypowiedzenie umowy/ rozwiązanie stosunku pracy/ wskazanie przyczyny
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 10 stycznia 2007 r., sygn. akt III PZP 6/06
Treść:
W oświadczeniu woli pracodawcy o odwołaniu pracownika, które jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę, zbędne jest wskazanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie stosunku pracy.
Żródło:
Strona internetowa Sądu Najwyższego http://www.sn.pl/orzecznictwo/index.html

Zobacz również: