Akt oskarżenia/ zwrot sprawy prokuratorowi/ zmiana opisu czynu

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Akt oskarżenia/ zwrot sprawy prokuratorowi/ zmiana opisu czynu
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 10 października 1991 r., sygn. I KZP 24/91
Treść:
Sąd nie może zwrócić sprawy prokuratorowi na podstawie art. 299 § 1 pkt 2 k.p.k. tylko w celu „zmiany opisu czynu” w akcie oskarżenia, który to opis uzasadniałby właściwość rzeczową sądu rejonowego, lecz w opisanej sytuacji ma obowiązek przystąpić do merytorycznego rozpoznania sprawy nawet wówczas, gdy kwalifikacja prawna czynu wskazana w akcie oskarżenia nie uzasadnia właściwości rzeczowej tego sądu.
Żródło:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa z 1992r. poz. 9

Zobacz również: