Wyłączenie sądu/ sąd właściwy miejscowo/ odstąpienie od zasady

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Wyłączenie sądu/ sąd właściwy miejscowo/ odstąpienie od zasady
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 20 kwietnia 1993 r., sygn. II KO 16/93
Treść:
Zasadą jest, że każda sprawa powinna być osądzona w sądzie właściwym miejscowo do jej rozpoznania. Odejście od tej zasady przez skierowanie sprawy do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu na podstawie art. 27 k.p.k. może nastąpić w takich wyjątkowych wypadkach, w których ze względu na dobro wymiaru sprawiedliwości cały sąd jest „nieodpowiedni” do rozpoznania konkretnej sprawy. […] Nie uzasadnia natomiast takiego przekazania fakt, że tylko poszczególni sędziowie licznej w danym wypadku kadry sędziów Sądu Wojewódzkiego w L. nie powinni – ze względu na ich wcześniejszy udział w orzekaniu w konkretnej sprawie – brać udziału w jej rozpoznawaniu. Temu celowi służą bowiem przepisy o wyłączeniu sędziego od udziału w orzekaniu o danej sprawie, natomiast okoliczność taka nie może uzasadniać braku zaufania do obiektywizmu orzekania wszystkich sędziów tego sądu, w żaden indywidualny sposób nie związanych z rozpoznawaną sprawą.
Żródło:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa z 1993r. poz. 33

Zobacz również: