Doręczenia i zawiadomienia/ prawidłowe doręczenie wezwania/ brak usprawiedliwienia niestawiennictwa

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Doręczenia i zawiadomienia/ prawidłowe doręczenie wezwania/ brak usprawiedliwienia niestawiennictwa
Wyrok:
Wyrok SA w Krakowie z dnia 9 listopada 2006r., sygn. II AKz 423/06
Treść:
Gdy oskarżony nie stawi się na wezwanie, które mu prawidłowo doręczono, i swego niestawiennictwa nie usprawiedliwi, sąd nie ma obowiązku upewniać się przed zastosowaniem środków przymusu, czy nie zaszły powody usprawiedliwiające jego niestawiennictwo.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 4/2007 poz. 25

Zobacz również: