Wyrok bez rozprawy/ sądowa kontrola wniosku prokuratora/ zakaz prowadzenia pojazdów

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Wyrok bez rozprawy/ sądowa kontrola wniosku prokuratora/ zakaz prowadzenia pojazdów
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 27 lutego 2007 r., sygn. II KK 363/06
Treść:
Sąd nie może zaaprobować wniosku o skazanie bez rozprawy, który zawiera sprzeczne z prawem lub pomijające je, uzgodnienia co do kary lub środków karnych. Takie postąpienie jest oczywistym i rażącym naruszeniem § 7 art. 343 k.p.k., który zobowiązuje sąd do badania czy zachodzą podstawy do uwzględnienia wniosku. Gdyby Sąd Rejonowy w B. nie zaniechał tego badania, dostrzegłby nie tylko, że R. M. był osobą uczestniczącą w ruchu, która popełniła przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, ale i to, że stan nietrzeźwości sytuował oskarżonego w kręgu sprawców, wobec których na podstawie art. 42 § 2 k.k. sąd ma obowiązek orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych albo pojazdów mechanicznych określonego rodzaju. Po prostu, lektura art. 42 k.k. nie powinna się zakończyć na § 1, ale przed wydaniem rozstrzygnięcia należało sobie przypomnieć treść całej jednostki redakcyjnej i jej znaczenie.
Żródło:
Biuletyn Prawa Karnego Biura Studiów i Analiz SN nr 8/2007 poz. 1.2.1.

Zobacz również: