Zasady procesu karnego / nieusuwalne wątpliwości / tłumaczenie na korzyść

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Zasady procesu karnego / nieusuwalne wątpliwości / tłumaczenie na korzyść
Wyrok:
Wyrok SA w Krakowie z dnia 24 marca 2004r., sygn. AKa 55/04
Treść:
Nietrafne jest interpretowanie zasady in dubio pro reo jako powinności czynienia ustaleń w oparciu o dowody najbardziej korzystne dla oskarżonego. Zasada ta nakazuje rozstrzygać na korzyść oskarżonego jedynie te wątpliwości, których nie da się usunąc.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 41/2005

Zobacz również: